Thị Trường Nông Sản

Thách thức với nông sản xuất khẩu tại thị trường lớn

Những thị trường lớn như thị trường Hoa Lỳ đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe trong nhập khẩu. Do vậy thời gian tới đây sẽ là thách thức cho các mặt hàng nông sản Việt, đặc biệt là mặt hàng rau quả.

Tiêu chuẩn khắt khe

Theo cơ quan chức năng, những tiêu chuẩn khắt khe trong xuất nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nhiều doanh nghiệp của ta chưa nắm bắt rõ. Do đó cần phải tìm hiểu cặn kẽ nững tiêu chuẩn, thủ tục để đảm bảo hoạt động xuất khẩu.

Trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu rau quả nước ta đạt 102.2 triệu USD, chiếm 0.25 tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Và hiện mới chỉ có 5 loại trái cây nước ta được cấp phép chính ngạch vào thị trường khó tính này là vải, nhãn, thanh long, chôm chôm, vú sữa.

Hạn chế các mặt hàng trái cây vào thị trường này bởi nhiều quy định khắt khe. Nước ta hạn chế trong sản xuất và chế biến rau quả, chưa tiếp cận tới hệ thống phân phối trực tiếp và phải cạnh tranh với nền nông nghiệp bảo hộ tại quốc gia này.

Để xuất khẩu rau quả vào thị trường Hoa Kỳ phải thông qua nhiều đạo luật nghiêm ngặt như bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, chất lượng thực phẩm… Do đó những sản phẩm nhập khẩu đều được giám sát chặt trong các khâu như phát hiện côn trùng, bệnh thực vật có nguy cơ với nền nông nghiệp tự nhiên Hòa Kỳ. Khi đó sản phẩm nhập khẩu cần giấy phép thực vật, giấy phép với đất, sinh vật và các loại giấy phép liên quan khá phức tạp.

Không những thế luật an toàn thực phẩm còn quy định sản phẩm xuất khẩu cần có đăng ký cơ sở và có người đại diện tại đất nước này. Cứ 2 năm phải đăng ký lại một lần để cấp mã số hợp lệ mới.

Chi phí sẽ đội cao

Nếu tuân thủ đủ chỉ tiêu nghiêm ngặt của thị trường Hoa Kỳ, chi phí doanh nghiệp sẽ đội lên cao. Do đó đây sẽ là thách thức lớn với các đơn vị xuất khẩu muốn xâm nhập thị trường này. Mọi chi phí sẽ tăng cao, trong khi đó điều kiện nuôi trồng thực tiễn sản xuất trong nước khó có thể đáp ứng. Chúng ta chưa có nững khu vực chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe từ những thị trường nhập khẩu khó tính, khắt khe.

Các mặt hàng xuất khẩu sang nước này phải được xử lý và hoàn thiện các biểu mẫu. Sản phẩm phải có giấy kiểm dịch và kiểm tra về mức độ an toàn thực vật, các tiêu chuẩn sâu bệnh nghiêm ngặt nhằm tránh lây lay dịch bệnh đến các sản phẩm tự nhiên trong nước tại quốc gia đó.

Khi đã nắm bắt chặt chẽ quy định của thị trường khó tính Hoa Kỳ sẽ cho chúng ta định hướng từ khâu sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn đó. Khi xâm nhập được thị trường khó tính này thì hàng hóa của chúng ta sẽ như được cấp giấy thông hành vào các thị trường khác. Sẽ giúp chúng ta thành công trong xuất nhập khẩu nông sản, hoa quả.

Tính đền tháng 5.2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta vào Hoa Kỳ tăng 10.18%, đạt 17/.64 tỷ USD so với năm trước. Những tín hiệu tăng đáng mừng này đang mở ra triển vọng, cơ hội cho xuất khẩu nông sản nước ta.

Quảng cáo

%d bloggers like this: