Quảng Cáo

Xuất khẩu tôm đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2020

Xuất khẩu tôm đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2020

Thủ tướng chính phủ mới ban hành về kế hoạch hàng động quốc gia phát triển ngành tôm Việt tới năm 2025. Theo đó thì phát triển ngành tôm nguyên liệu của Việt Nam thành ngành công nghiệp sản xuất lớn và bên vững, có khả năng thích ứng với việc biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cũng như sức cạnh tranh sản phẩm tôm nguyên liệu Việt Nam, đem tới lợi ích cho doanh nghiệp và hộ dân nuôi tôm cũng như nền kinh tế của Việt Nam.

Áp dụng quy trình quản lý tiên tiến và công nghệ mới

Như kế hoạch đã được đề ra, nhiệm vụ với nuôi tôm vùng nước lợ bán thâm canh và thâm canh, nuôi tôm vùng nước lợ nuôi kiểu hữu cơ, nuôi quảng canh, nuôi sinh thái; còn với nuôi loại tôm càng xanh hay nuôi tôm hùm, cách chế biến, tiêu thụ sản phẩm tôm. Như vậy, trong đó với nuôi tôm, tiêu thụ sản phẩm tôm sẽ áp dụng quy trình về quản lý hiện địa, công nghệ mới trong khâu thu hoạch, chế biến và vận chuyển, bảo quản sản phẩm tôm để có thể tiết kiệm các nguyên liệu, giá thành sản phẩm giảm đi, tăng tỷ trọng các mặt hàng giá trị, duy trì thị trường hiện nay, mở rộng việc xuất khẩu tôm với thị trường tiềm năng.

Giải pháp về thực hiện các kế hoạch phát triển cho ngành tôm như là tổ chức, quản lý sản xuất, phát triển thị trường, chính sách khoa học công nghệ, khuyến ngư …

Trong đó thì chính sách tín dụng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, các chính sách tín dụng với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trong đó ngành tôm và tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành kinh doanh, mọi người có thể tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi …

Định hướng về phát triển cho ngành tôm

Nêu rõ trong quy định, phát huy được tiềm năng điều kiện tự nhiên, lợi thế đối với thị trường, kinh nghiệm của người dân cùng công nghệ chế biến để có thể phát triển ngành tôm một cách hiệu quả và bền vững, thích ứng biến đổi các khí hậu.

Bên cạnh đó, phát triển tôm với quy mô lớn, ứng dụng về công nghệ cao, thành tựu các khoa học kỹ thuật có tính đột phá và thân thiện với môi trường, thích hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng nhằm tăng năng suất và tạo ra được khối lượng các sản phẩm lớn, chất lượng tốt.

Hơn nữa, phát triển sản xuất gắn liền với nhu cầu thị trường tiêu thụ các sản phẩm và nâng cao chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tôm của Việt Nam, đầu tư vào phát triển ngành tôm theo tư duy hệ thống, chuỗi giá trị.

Mục tiêu xuất khẩu tôm cho giai đoạn năm 2017 -2020, xuất khẩu tôm có giá trị kim ngạch là 5,5 tỷ đô la, trong đó thì giá trị về kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ tầm 4,5 tỷ đô la, tổng diện tích nuôi tôm vùng nước lợ đạt khoảng 710.000 hecta, tổng diện tích nuôi tôm càng xanh đạt khoảng 30.000 hecta …

Giai đoạn từ năm 2021 – 2025, ngành nuôi tôm công ghệ cao sẽ được hình thành ở những vùng sản xuất lớn, trọng điểm, nuôi tôm hữu cơ sẽ được áp dụng các khoa học công nghệ tiên tiến để có thể nâng cao được chất lượng và năng suất cũng như giá trị của sản phẩm dựa vào hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật đầu tư rất đồng bộ.

Tổng giá trị kim ngạch về xuất khẩu sản phẩm tôm sẽ đạt khoảng 10 tỷ đô la, trong đó giá trị về kim ngạch tôm vùng nước lợ sẽ xuất khoảng 8,4 tỷ đô la, diện tích vùng nuôi tôm ở vùng nước lợ sẽ đạt khoảng 750.000 hecta, còn diện tích vùng nuôi tôm càng xanh sẽ đạt khoảng 50.000 hecta, vùng nuôi tôm hùm sẽ đạt 1.300.000m3 …

Nguồn: Internet

Xem thêm: 

Quảng cáo

%d bloggers like this: