Tin Tức Thủy Sản

Xuất khẩu tôm sang thị trường Canada tăng cao

Xuất khẩu tôm sang thị trường Canada tăng cao

Trong 4 tháng của đầu năm thì việc xuất khẩu tôm nguyên liệu sang thị trường Canada đã đạt khoảng 29,4 triệu đô la, so với cùng kỳ của năm ngoái đã tăng lên 31,2%.

Canada là thị trường đứng thứ 6 đối với nhập khẩu tôm nguyên liệu Việt Nam, chiếm tới 5,7% về tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi nhiều thị trường khác. Xuất khẩu tôm nguyên liệu của Việt Nam sang thị trường Canada trong 4 tháng của đầu năm 2020 vẫn ghi nhận về mức tăng trưởng tới 2 con số dù trong ở bối cảnh bệnh covid-19.

Theo VASEP đã cho biết là 4 tháng đầu của năm 2020, xuất khẩu tôm nguyên liệu Việt Nam sang thị trường Canada đạt được 49,4 triệu đô la, tăng lên hẳn 31,2% so với năm ngoái. Đối với tháng 4 thì xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Canada tăng gần tới 51% đã đạt khoảng 13 triệu đô la.

Theo trung tâm thương mại thế giới 3 đã đưa ra nhiều số liệu thì 3 tháng đầu của năm 2020, nhập khẩu tôm nguyên liệu của thị trường Canada giảm mạnh so với cùng kỳ của năm ngoái. Thái Lan, Ấn Độ, Ecuador, Trung Quốc, Việt na, đều là nguồn cung tôm nguyên liệu lớn nhất ở thị trường Canada.

Tính đến nửa đầu của tháng 5 năm 2020, việc xuất khâu tôm nguyên liệu sang Canada đã đạt được 54,7 triệu đô la, so với cùng kỳ của năm ngoái đã tăng lên 32%. Tính từ đầu nă cho tới nay thì xuất khẩu tôm tới thị trường Canada thì chỉ giảm vào tháng 1, còn các tháng khác đều tăng lên 2 con số.

Việc xuất khẩu tôm sang thị trường Canada đã tăng trưởng từ từ bắt đầu từ năm 2016 tới năm 2018, vào năm 2019 giảm nhẹ, tiếp tục về phục hồi và tăng trưởng dương các tháng đầu của đầu năm nay. Thị trường Canada được xem là tiềm năng tốt đối với tôm nguyên liệu Việt Nam.

Đối với cơ cấu tôm Việt Nam đang xuất khẩu tới thị trường Canada thì tỉ trọng tôm thẻ chân trắng tăng mạnh hơn.

Thị trường Canada đang tiêu thụ mạnh tôm nước ấm của nước trong khu vực Đông Nam Á với bối cảnh có nguồn cung tôm ở vùng nước lạnh giảm sụt. Theo khảo sát thì tôm chiếm tới 50% tổng mặt hàng thủy sản nhập khẩu tới thị trường Canada, xu hướng về mua tôm chế biến ở nhà của hộ gia đình ở thị trường Canada tăng cao.

Các tháng đầu của năm nay, thị trường Canada là 1 trong các quốc gia chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 với khoảng 97 nghìn ca nhiễm và có tới 8 nghìn ca đã bị tử vong. Do đó, xu hướng về mua tôm chế biến về nhà rất phổ biến ở thị trường Canada.

Đối với giá xuất khẩu, giá tôm nguyên liệu Việt Nam cao nhất ở trong các đối thủ cung cấp nguồn tôm nguyên liệu trên Canada. Tỉ trọng tôm đang xuất khẩu vòa thị trường Canada, trong các năm gần đây thì tỉ trọng tôm ở Ấn Độ cũng như ơ Việt Nam tăng cao trong khi mà tỉ trọng tôm nguyên liệu ở Trung Quốc và Thái Lan laijgiamr sút. Trong 3 tháng đầu của năm 2020, thị trường Canada giảm mạnh việc nhập khẩu tôm nguyên liệu từ Trung Quốc và Thái Lan.

Theo tìm hiểu thì chính phủ Canada có nhu cầu rất đa dạng hóa cao trên thị trường, đã giảm các phụ thuộc vào việc Mỹ nhập khẩu, Việt Nam chính là quốc gia mà các doanh nghiệp ở Canada đang muốn đẩy mạnh về xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, VASEp cũng cho biết thị trường Canada chính là thị trường với khả năng chi trả cho sản phẩm với giá trị cao, chính là cầu nối rất quan trọng đối với doanh nghiệp ở Việt Nam đang mở rộng tới quốc gia ở châu Mỹ.

Xem thêm: 

Quảng cáo

%d bloggers like this: