Tin Tức Thủy Sản

Xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật vẫn tăng

Xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật vẫn tăng

VASEP đã đưa ra số liệu từ trung tâm thương mại Thế giới (viết tắt là ITC) đã cho biết là 4 tháng đầu của năm nay thì nhập khẩu tôm nguyên liệu vào thị trường Nhật Bản đã đạt khoảng 638 triệu đô, so với 4 tháng đầu của năm ngoái giảm đi 0,5%.

Theo dự kiến thì Xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật vẫn tăng khi mà nhu cầu tiêu thụ của thị trường Nhật Bản vẫn đang tăng cao.

Khả năng của quốc gia Nhật không tăng nhu cầu về nhập khẩu và tiêu thụ các loại của thủy sản trong đó tôm vào năm 2020 dự kiến và xuất khẩu tôm từ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản không tăng vào năm nay.

4 tháng đầu của năm nay thì Việt Nam là nước cung cấp tôm nguyên liệu lớn nhất cho thị trường Nhật Bản, đang chiếm tới 26,5% giá trị về nhập khẩu tôm tới nước này.

Trong đó thì nhập khẩu tôm nguyên liệu từ Việt Nam đã đạt tới 169,5 triệu đô, tăng lên 1,8% từ quốc gia Ấn Độ đạt khoảng 77 triệu đô, tăng lên 19,1% từ Indonesia và Thái Lan giảm sút mạnh mẽ. Tôm nguyên liệu Việt Nam đã được dự báo cạnh tranh với tôm nguyên liệu Ấn Độ bởi đầu tháng 4 năm 2020, Nhật Bản giảm tần suất về lấy mẫu tôm sú nhập từ Ấn từ 100% giờ xuống tới 30%. Vì thế, 4 tháng của đầu năm thì Việt Nam vẫn được xem là quốc gia cung cấp tôm nguyên liệu lớn nhất ở quốc gia Nhật Bản, chiếm tới 26,5% giá trị nhập khẩu tới nước đó.

Nói về giá thì nhập khẩu tôm nguyên liệu từ Việt Nam cũng như Thái Lan có giá cao nhất, đang lần lượt là khoảng 11 USD và 11,25 USD cho 1 kg. Theo nhà cung cấp chính thì Việt Nam cần phải cạnh tranh đối với Indonesia về giá tầm 10,25 USD/kg, còn Ấn Độ là 8,96 USD/kg.

Hải quan Việt Nam đã đưa ra số liệu, Nhật Bản chính là một thị trường về nhập khẩu tôm nguyên liệu lớn nhất ở Việt Nam, đang chiếm tới 21% giá trị xuất khẩu nguyên liệu tôm của việt Nam đi thị trường. Xét 4 tháng của năm nay thì xuất khẩu tôm nguyên liệu Việt Nam tới thị trường Nhật Bản đã đạt khoảng 180,5 triệu đô, tăng lên 11% so với 4 tháng năm 2019. Xuất khẩu tôm nguyên liệu Việt Nam sang Nhật Bản tháng 1 cũng như tháng 3 giảm nhưng tháng 2 và tháng 4 tăng cao lên lần lượt tới 63,2% và 19%.

Vào năm 2020 được xem là năm thứ 2 nền kinh tế của Nhật Bản đã tăng trưởng thấp. Theo đó, GDP Nhật Bản dự kiến chỉ tăng khoảng 0,49% trong năm tài chính đã bắt đầu vào tháng 4. Hiện nay, căng thẳng với Hàn Quốc và diễn biến chính trị ở Mỹ tiếp tục ảnh hưởng tới kinh tế của Nhật Bản. Quốc gia Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid nên nhu cầu về nhập khẩu tôm nguyên liệu của Nhật Bản cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Xem thêm: 

Quảng cáo

%d bloggers like this: