Tin Tức Môi Trường

Vấn đề môi trường cấp thiết cần giải quyết ưu tiên

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nghiêm trọng, diễn biến rất phức tạp với rất nhiều điểm nóng khác nhau. Do đó, bảo vệ môi trường cần ưu tiên giải quyết, nhằm bảo vệ cũng như phát triển được môi trường sống xã hội.

Ô nhiễm môi trường nước, không khí

Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến rất phức tạp, với các điểm nóng và chất lượng môi trường ở nhiều nơi đang bị suy thoái. Việc đáng lo ngại là sự cố môi trường đnag diễn ra rất nghiêm trọng, có rất nhiều ảnh hưởng tới phạm vi rộng rãi, có diễn biến rất phức tạp, gây ra những khó khăn cho khắc phục và quản lý hậu quả.

Tài nguyên khoáng sản, nước, sinh vật… dùng không hợp lý

Do sự quản lý không có đồng bộ, các công nghệ khai thác diễn ra lạc hậu, đặc biệt là khai thác và dùng nhóm tài nguyên là chưa hợp lý … đã và đang là nguyên nhân khiến nguồn lực của quốc gia bị lãng phí, tài nguyên cạn kiệt, suy thoái, đe dọa nghiêm trọng tới sự phát triển của đất nước.

Do đó, loại sinh vật quý hiếm  của nước ta đang đứng trước nguy cơ về tuyệt chủng cao. Tại Việt Nam khoảng 100 thực vật, gần khoảng 100 động vật đứng trước các nguy cơ các tuyệt chủng cao.

Tài nguyên biển, nhất là tài nguyên sinh vật biển tại ven bờ suy thoái giảm rất nhiều

Thoe như báo cáo trong giai đoạn năm 2016 – 2020 thì tài nguyên biển bị khai thác nhiều, tính bền vững bị thiếu. Ước tính là cỏ biển ở trên toàn biển tính từ Quảng Ninh tới Hà Tiên mất 40 – 60%, còn rừng ngập mặn đang mất tới 70%, khoảng 10% rạn san hô bị phá hủy, không tự phục hồi.

Cánh rừng ngập mặn nguyên sinh không còn. Suy giảm diện tích rừng ngập kéo theo suy giảm sinh học biển, nhất là mất các bãi sinh sản, nơi cư trú của nhiều loại thủy sinh.

Hơn nữa, trong vòng 20 năm vừa qua, Việt Nam mất khoảng 12% san hô và có 48% số rạn san hô đang ở trong quá trình bị suy thoái nặng. Diện tích rạn san hô này đang bị mất thường tập trung ở vùng có các dân cư ở như tại Vịnh Hạ Long, tỉnh ven biển ở miền Trung…

Khi diện tích suy giảm, tổn thương từ rạn san hô khiến sinh học, chất lượng về môi trường biển cũng bị suy thoái.

Suy thoái nhanh của đất, diện tích đất canh tác

Sa mạc hóa, suy thoái đất chính là vấn đề có các quy mô toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn, nghiêm trọng tới phát triển rất bền vững và an toàn sinh thái cũng như an ninh lương thực, xã hội.

Điểm đầu tiên chính là nhóm diện tích đang có với nguy cơ suy thoái. Tiếp đó là nhóm diện tích đất đang có những dấu hiệu suy thoái. Và thứ 3 chính là nhóm diện tích đất đã bị suy thoái, chiếm tới 1,3 triệu ha. Và cuối cùng chính là nhóm diện tích sa mạc và hình thành từ nhóm thứ 3, hiện tích này hiện nay là không đáng kể.

Nguy cơ về mất rừng, tài nguyên rừng đang bị đe dọa

Hiện nay, nạn chặt phá rừng khiến cho các nguồn tài nguyên thêm phần cạn kiệt, xay ra trong các khu vực khác nhau. Mất rừng chính là thảm họa của quốc gia. Các năm gần đây thì diện tích rừng của nước ta đang suy giảm, đồng thời chất lượng rừng đang bị suy thoái một cách nặng nề. Ở trong giai đoạn 2011 tới nay, diện tích rừng đã mất chiếm tới 22.800 ha. Gồm có rừng bị cháy là 13.700 hecta, còn lại do người dân bị chặt phá trái phép.

Nguồn: Tổng hợp

Quảng cáo

%d bloggers like this: