Tin Tức Môi Trường

Giải pháp xanh giúp giảm thải khí trong nhà kính hiệu quả

Giảm khí thải của nhà kính qua việc dùng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cao, tăng cường để có thể phát triển được năng lượng tái tạo, thúc đẩy giải pháp xanh chính là xu hướng của nhiều thành phố, giúp Việt Nam có thể đạt cam kết cắt giảm được khí thải.

Trong Hội nghị COP26 thì bên cạnh việc tuyên bố cam kết đat được mức phát thải bằng 0 vào trong năm 2050, Việt Nam đã và đang tham gia vào tuyên bố Glasow trong nhà lãnh đạo rừng, sử dụng đất, cam kết về giảm thải được các loại khí thải trong nhà, nhất là khí metan. Tuyên bố chung của toàn cầu chính là chuyển dịch từ chất liệu than sang một dạng năng lượng sạch. Tuyên bố của Việt Nam rất mạnh mẽ được rất nhiều quốc gia  đánh giá cao. Nhưng để có thể thực hiện cam kết đó, Việt Nam cần có sự can thiệp mạnh mẽ từ các cấp, ngành, toàn thể của xã hội.

Theo như giám đốc của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu, ông Đình Chiến đã cho biết, việc dùng năng lượng có khả năng tiết kiệm năng lương, chuyển qua sang dạng năng lượng tái tạo, thúc đẩy giải pháp xanh, giải pháp tự nhiên có vai trò rất quan trọng giúp Việt Nam có thể sớm đạt được các mục tiêu đã đưa ra.

Đây chính là các mục tiêu, nội dung ưu tiên ở tỏng văn bản quyết sách của tỉnh, thành phố Quảng Nam có liên quan tới công tác ứng phó với cả BĐKH, phát triển nền kinh tế của địa phương như kế hoạch về hoạt động Tăng trưởng Xanh vào giai đoạn là 2015 -2020, có tầm nhìn tới năm 2025, kế hoạch ứng phó biến đổi về khí hậu…. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã, đang thực hiện mạnh mẽ, quyết tâm cao, kết hợp với cả chính phủ để có thể đạt được các mục tiêu đã dược cam kết.

Với các mục tiêu liên quan tới kỳ vọng tới năm 2030, các tỉnh và thành phố ở Việt Nam đã xây dựng mục tiêu chính xác, cụ thể trong các hoạt động về giảm khí thải của nhà kính, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia, hiệp định Paris….

Kết quả của kiêm kê đã cho biết, 3 lĩnh vực thải khí của nhà kính phổ biến và nhiều nhất ở Việt Nam chính là giao thông, năng lượng cố định, chất thải. Để có thể giảm được khí thải của nhà kính ở trong thành phố, địa phương cũng đã tiến hành triển khai dự án để phát triển, táo tạo năng lượng…. Điển hình như ở Tam Kỳ, dự án trồng rừng với hệ sinh thái Sông Đầm, phân loại tác ở ngoài, hệ thống đèn có các cảm biến thông minh… bước đầu cho các kết quả rất khả thi.

Theo như Tổ chức WWF, theo bà Cẩm Nhung cho biết, tỉnh Quảng Nam nói chung thì Tam Kỳ nói riêng chính là địa phương quan tâm, tích cực trong công tác ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu thì tỉnh ban hành, triển khai chính sách rất quan trọng có liên quan tới biến đổi khí huậ, giảm khí thải nhà kính, tăng năng lượng hiệu quả nhằm hướng đến đạt các mục tiêu trong các thỏa thuận, chiến  lược mang đến giải pháp xanh.

Nguồn: Tổng hợp

Nội dung chính

Quảng cáo

%d bloggers like this: