Tin Tức Môi Trường

Bến Tre triển khai biện pháp trồng cây và bảo vệ rừng ngập mặn ở ven biển

Bến Tre triển khai các biện pháp về trồng và bảo vệ cũng như phát triển rừng, nhằm góp phần giúp môi trường sinh thái được bảo vệ, đáp ứng được nhu cầu về phát triển nền kinh tế và xã hội.
Theo như đánh giá ủy ban nhân dân của tỉnh Bên Tre thì diện tích rừng ở trên tỉnh mỗi năm có tăng nhưng mà sẽ không nhiều. Rừng tự nhiên, rừng trồng có năng suất, chất lượng, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội – kinh tế. Nguyên nhân bởi quy hoạch về bảo vệ và phát triển rừng này chưa được thực tế.
Theo như ông Nguyễn Minh Cảnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh vẫn đang tiếp tục việc đẩy mạnh các công tác về tuyên truyền và giáo dục cho các đảng viên, cán bộ, quần chúng để có thể nâng cao được ý thức, nhân thức cũng như trách nhiệm đối với công tác về bảo vệ, phát triển được rừng.
Tỉnh Bến Tre vẫn tiếp tục việc rà soát đất đai để có thể điều chỉnh và bổ sung các kế hoạch về dùng đất nông và lâm nghiệm theo đúng các tiêu chí của 3 loại rừng cũng như phù hợp với thực tế địa phương. Với các diện tích khả năng phát triển rừng cũng như tỉnh tập trung vào trồng bằng các ngân sách khác nhau như ngân sách cá nhân, vận động tài trợ tổ chức, vận động tài trợ …. Việc này được tỉnh Bến Tre khá tốt, kết hợp triển khai tiến hành thực hiện Đề án trồng.


Bến Tre triển khai biện pháp trồng cây và bảo vệ rừng ngập mặn ở ven biển

Tỉnh Bên Tre tiếp tục về triển khai phương án về quản lý rừng theo đúng quy định và đẩy mạnh được tiến độ về giao đất, việc cấp giấy chứng nhận về quyền dùng đất cho tổ chức, hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Ở trên cơ sở này, tỉnh Bến Tre xây dựng các phương án về giao khoán lâu dài, ổn định cho cá nhân dân về quản lý dùng.
Cùng với đó thì tỉnh quản lý và giám sát một cách chặt chẽ dự án chuyển đổi về mục đích dùng rựng và kiên quyết về đình chỉ và thu hồi đất dự án về chuyển đổi mục đích dùng rừng sai phạm hay là có nguy cơ về gây thiệt hại đối với rừng, ảnh hưởng, tác động một cách nghiêm trọng tới hoạt động về sản xuất, đời sống người dân. Tỉnh Bến Tre cũng đã lồng ghép dự án về phát triển lâm nghiệp cùng chương trình, các dự án về sinh kế và phát triển rừng và góp phần về nâng cao về mức sống cho những người dân ở trong tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đưa ra các quy hoạch tới 8.840 hecta đất rừng về ngập mặn. Ở trong đó thì đất này có rừng tầm 3.386 hecta, hầu hết tập trung nhiều xã khác nhau như Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại. Rừng ở Bến Tre này chủ yếu thường là rừng ngập mặn loại cây rất phổ biến như là cây có giá trị kinh tế thấp, bần, mắm, rừng trồng. Nhưng với ven biển thì rừng ngập mặn này lại có vai trò quan trọng đối với việc chắn sóng và chắn gió, đảm bảo việc cảnh quan cũng như bờ biển, tiến hành bảo vệ về môi trường, đặc biệt là bảo vệ an toàn đối với cuộc sống của những người dân.
Theo như phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, khuyến khích những người dân trồng cũng như quản lý về bảo vệ rừng, đồng thời phát triển về sản xuất, tỉnh thực hiện về giao khoán 520 tổ chức, hộ gia đình tiến hành quản lý theo đúng nghị định từ phía chỉnh phủ.

Nguồn: Tổng hợp

Nội dung chính

Quảng cáo

%d bloggers like this: