Tin Tức Thủy Sản

Xuất khẩu tôm sang Mỹ trong quý cuối cùng năm 2019 dự kiến sẽ tăng 5%

Xuất khẩu tôm sang Mỹ trong quý cuối cùng năm 2019 dự kiến sẽ tăng 5%

Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Mỹ vào tháng 10 năm 2019 đã tăng lên khoảng 4.8% và đạt được 71,3 triệu đô la. Lũy kế cho 10 tháng đầu của năm 2019, xuất khẩu tôm nguyên liệu cho Mỹ đã đạt tầm 548,2 triệu đô la, so với cùng kỳ của năm 2018 tăng lên 1,4%.

Theo như VASEP cho biết, tháng 9 năm 2019 xuất khẩu tôm cho thị trường Mỹ giảm, xuất khẩu vào tháng 10 vẫn trên đà là tiếp tục giảm nhưng giảm ở mức chậm hơn nhiều so với tháng 9 vừa qua. Cụ thể là vào tháng 10 năm 2019, việc xuất khẩu tôm nguyên liệu giảm nhẹ khoảng 0,8%, đạt khoảng 345,2 triệu đô. Lũy kế vào 10 tháng của năm nay thì xuất khẩu tôm đã đạt khoảng 2,8 tỷ đô la, so với cùng kỳ của năm ngoái giảm đi 6,4%.

Xét trong 10 tháng đầu của năm nay thì trong cơ cấu tôm nguyên liệu xuất khẩu của nước ta thì tôm thẻ chân trắng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 69,9%, còn loại tôm sú là chiếm tới 20,5%, tôm biển chiếm phần còn lại. Xuất khẩu tôm thẻ chân trắng đã đạt 1,9 tỷ đô la, giảm so với cùng kỳ của năm 2018 là 4,7%, xuất khẩu loại tôm sú đạt khoảng 570,8 triệu đô la, so với cùng kỳ của năm 2018 giảm đi 16,2%, còn xuất khẩu tôm biển đạt khoảng 265 triêu đô, tăng lên 7%. Việc xuất khẩu loại tôm sú giảm mạnh nhất là tôm chế biến, còn tôm biển chế biến đóng hộp lại tăng tốt lên tới 40,7%.

Xét đến tháng 10 của năm nay thì xuất khẩu tôm của Việt Nam tới thị trường EU – thị trường về nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam hầu như tăng trưởng âm, chỉ có tháng 7 là tăng trưởng dương. Tháng 10 năm 2019, việc xuất khẩu tôm tới thị trường EU đã đạt tầm 67,4% triệu đô, giảm so với tháng 10 năm 2018 là 11,6%. Như vậy, lũy kế 10 tháng đầu của năm nay là xuất khẩu tôm nguyên liệu tới thị trường EU chỉ đạt khoản 580,8 triệu đô, giảm khoảng 19,9% so với 10 tháng đầu năm của năm 2018. Trong 3 thị trường về nhập khẩu tôm của Việt nam ở khối EU thì xuất khẩu sang thị trường Hà Lan và Anh lần lượt là 37,6% và 15,5%, còn xuất khẩu sang thị trường Đức cũng giảm nhưng giảm một con số là 5,6%.

Tôm thẻ chân trắng chính là sản phẩm nhập khẩu chủ đạo của thị trường EU, có tỷ trọng chiếm tới 79,5% tổng sản phẩm tôm xuất khẩu tới thị trường này, tôm sú chỉ chiếm 12,6%, tôm biển chiếm phần còn lại. Giá trị về xuất khẩu tôm thẻ chân trắng ở thị trường  Eu vào 10 tháng đầu của năm 2019 cũng giảm mạnh.

Hiện thị trường Eu đang chiếm 31% nhập khẩu tôm của thế giới, chiếm 21% việc nhập khẩu tôm nguyên liệu của nước ta. Theo VASEP, nếu như tận dụng các ưu đãi về thuế quan từ phía hiệp định EVFTA, xuất khẩu tôm nguyên liệu của Việt Nam sang thị trường này có cơ hội tăng lên bắt đầu từ năm 2020. Nhưng xuất khẩu này vào thị trường Eu vào cuối năm nay chưa có dấu hiệu phục hồi tốt.

Việc xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Mỹ vào tháng 10 đã tăng lên 4,8%, lũy kế của 10 tháng thì xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đã đạt tới 548,2 triệu đô la, tăng lên 1,4% so với 10 tháng đầu của năm 2018. Mỹ vẫn được đánh giá là thị trường nhập khẩu tôm đứng thứ 2 của nước ta, chỉ sau EU, chiếm khoảng 19,7%.

Kết quả về thuế chống bán phá giá tôm nguyên của VIệt Nam vào thị trường Mỹ đã tạo ra động lực giúp doanh nghiệp chế biến và sản xuất tôm. Xuất hẩu tôm của Việt Nam sang thị trường này trong quy cuối cùng của năm 2019 dự kiến sẽ tăng lên 5%.

Nguồn: Internet

Xem thêm: 

Quảng cáo