Tin Tức Thủy Sản

Xuất khẩu tôm ở Ecuador tăng kỷ lục vào năm 2018

Xuất khẩu tôm ở Ecuador tăng kỷ lục vào năm 2018

Ecuador xuất khẩu tôm đạt kỷ lục với 42.000 tấn vào tháng 12 năm 2018 giúp cho khối lượng xuất khẩu tôm nguyên liệu cho cả năm của cả nước này tăng lên, lần đầu tiên vượt qua mức 500.000 tấn tôm. Khối lượng xuất khẩu tôm tăng nhờ vào cải thiện được sản xuất như là nâng cao về chất lượng thức ăn cho tôm nuôi, thay đổi về cách quản lý hồ nuôi, cách thức thả và cho ăn.

Giá tôm trung bình bán ra tất cả kích cỡ trong tháng 12 năm 2018 vừa qua đã đạt được 2,72 USD/pao, điều này nhờ một phần lực mua từ phía Trung Quốc đã tăng nhanh chóng.

Công ty Pesquera Santa Priscila đã bán tôm nguyên liệu có giá là 2,76 USD/pao vào tháng 12 năm 2018, công ty Omarsa bán tôm với giá là 2,85 USD/pao. Nhà sản xuất tôm nhỏ hơn bán tôm với giá là 2,7 USD/pao vào tháng 12 năm 2018.

Xuất khẩu tôm của nước Ecuador đã tăng lên, đạt kỷ lục vào năm 2018, nhờ vào ưu đãi xuất khẩu trên thị trường Trung Quốc. Một số các nhà sản xuất tôm từ nhiều nước Mỹ Latinh khác đã tìm cách gắn kết với quốc gia Ecuador để có thể xuất khẩu tôm.

ecuador-xuat-khau-tom-tang-ky-luc-trong-nam-2018

 Xuất khẩu tôm ở Ecuador tăng kỷ lục vào năm 2018

Gần đây, Ecuador đã được phép tiếp tục xuất khẩu tôm vào Brazil. QUốc gia Ecuador cũng có các hạn ngạch do Hiệp định Thương mại tự do cùng liên minh châu Âu quy định.

Vào năm 2017, người nuôi tôm ở Ecuador bắt đầu tăng sản lượng tôm nuôi bởi họ đầu tư mô hình nuôi thâm canh có chi phí thấp, diện tích nuôi mở rộng. Vào năm 2018 thì có tình hình khác, trái ngược với năm 2017 bởi giá nhiên liệu ở Ecuador tăng lên, người nuôi tôm phải nuôi với mật độ thấp hơn.

Giá về xuất khẩu tôm trong năm 2018 giảm 6%

Ecuador xuất khẩu tôm chủ yêu là loại tôm thẻ chân trắng. Khoảng 60% mặt hàng thẻ chân trắng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và Việt Nam.

Xuất khẩu tôm Ecuador sang thị trường Việt Nam vào năm 2018 giảm đi 12% so với năm 2017, đạt 204.552 tấn, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 98.799 tấn, tăng lên 557%.

Giá xuất khẩu trung bình này đã đạt khoảng 6,07% USD/kg sang thị trường Việt Nam và sang thị trường Trung Quốc đạt 6,19 USD/kg,. Xuất khẩu tôm sang thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 là Mỹ cũng đã tăng nhưng tăng 1%, đạt tới 70.310 tấn, có giá bán là 6,44 USD/kg, giá giảm khoảng 4,3. Do đó, giá tôm xuất khẩu của Ecuador đã giảm khoảng 6%, chỉ đạt khoảng 6,32 USD/kg vào năm 2018.

Vào năm 2018, thị trường nhập khẩu tôm đang có mức tăng trưởng mạnh đứng thứ 2 của đất nước Ecuador sau thị trường Trung Quốc chính là Đức, có khối lượng xuất khẩu tăng đạt 2.271 tấn, tăng khoảng 65%.

Cũng vào năm này, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm nguyên liệu của Ecuador tăng đạt khoảng 3,19 tỷ USD, so với cả năm 2017 cũng tăng lên 12%. Xuất khẩu sang thị trường Việt Nam có trị giá khoảng 1,24 tỷ USD, còn đối với xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 611 triệu USD, còn thị trường Mỹ là 453 triệu USD.

Như vậy,  xuất khẩu tôm ở Ecuador tăng kỷ lục vào năm 2018 và đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu tăng cao cho các năm tiếp theo.

Xem thêm: 

Quảng cáo

%d bloggers like this: