Tin Tức Thủy Sản

Sóc Trăng: Đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ nuôi tôm sú

Sóc Trăng: Đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ nuôi tôm sú

Giám đốc của Hợp tác xã Hòa Đê, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên cho biết các thành công đều nhờ vào việc nuôi tôm sú, điều này được đúc kết từ việc nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú do so với loại tôm thẻ chân trắng thì tôm sú dù không có lợi nhuận cao nhưng có tính bền vững cao và tính rủi ro thấp.

Thời tiết ở Sóc Trăng không được thuận lợi nên tới gần cuối của tháng 5, anh Hồng ở Sóc Trăng mới thả nuôi và chăm sóc tôm sú. Do đó, tới giờ này thì phần diện tích ao nuôi tôm vẫn còn tôm và tôm có kích cỡ là 24 con cho 1 kg và số còn lại thì mới chỉ nuôi được 2 tháng nhưng đã đạt tới cỡ là 170 con/kg. Nhưng điều làm cho anh Hồng cảm thấy không vui khi mà tôm đã đạt được kích cỡ để thu hoạch thì tôm sú trên thị trường lại có giá giảm xuống so với những tháng đầu năm. Anh Hồng còn cho biết: Đầu năm thì tôm sú có cỡ 30 con cho 1kg nếu như bán oxy giá tới 210.000 đồng/kg, bán tôm ướp đá thì cũng có giá là 175.000 đồng/kg.

Nhưng khi giá tôm chân trắng liên tục giảm, nhiều người đã chuyển sang việc nuôi tôm sú làm cho giá tôm sú cỡ 30 con/kg cũng giảm chỉ còn có giá là 175.000 đồng/kg nhưng nếu như bán tôm oxy, còn tôm ướp đá lại có giá là 150.000 đồng/kg. Thế nhưng, tính ra việc nuôi tôm có lợi nhuận cao nếu như việc nuôi tôm đạt được năng suất.

Trong vụ tôm của năm nay thì anh Hồng cho biết là thả tổng cộng tới 62000 post loại tôm sú với diện tích là 9.000m2, trong đó thì có 1 ao có 10.000 post đang thu hoạch với cỡ tôm đã đạt được là 24 con/kg. Bên cạnh đó, anh Hồng còn cho biết thêm, giá tôm sú có phần giảm xuống nên để cho lợi nhuận cao thì anh đã chọn cách bán loại tôm oxy bởi tôm càng lớn thì giá bán lại càng cao. Và hiện tại thì mỗi ngày các thương lái tới thu mua tới 100- 200kg tôm oxy có giá là 240.000 đồng/kg. Với diện tích đang nuôi tôm còn lại thì đã đạt tới cỡ là 170 con/kg và anh chuẩn bị cho sang ao để có thể giảm được mật độ giúp cho tôm phát triển, mau lớn hơn vừa có thể giảm được áp lực cho môi trường ao, hạn chế các dịch bệnh phát sinh.

Theo anh Hồng thì khu vực của anh thuộc khu tôm – lúa nên những con tôm sú ở đây được chọn đều là đối tượng nuôi chủ yếu bởi dễ nuôi và có chi phí thấp khi đầu tư thích hợp với điều kiện của người dân cũng như trình độ chăm sóc và quản lý tôm của người dân nuôi tôm. Nếu tính lợi nhuận trên đơn vị diện tích, tôm sú sẽ không bằng so với loại tôm thẻ chân trắng, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận thì con tôm sú cho lợi nhuận cao.

Việc nuôi tôm sú đã được anh Hồng áp dụng the quy mô là nuôi 2 tới 3 giai đoạn nhằm giúp cho tôm sú mau lớn cũng như hạn chế được các dịch bệnh. Anh còn cho biết là tôm giống mua cần được ương ở trong ao nhỏ, vèo lưới trong 20 tới 30 ngày và sau đó thì mới bung để cho ra ao lớn. Cho tôm sang ao có nhiều cách, chẳng hạn như là sang khô, phá bờ tôm. Cũng có thể là sang tôm ở lần thứ 2 nếu như thấy mật độ tôm còn cao nhằm giảm thiểu được việc chạy quạt oxy, tạo môi trường sống thông thoáng cho tôm và tăng thức ăn cho tôm. Vì thế, đối với tôm còn lại trong ao dù đạt tới cỡ là 170 con/kg tuy nhiên chuẩn bị sang ao giúp tôm mau lớn hơn và cho thu hoạch đúng thời vụ.

Xem thêm: 

Quảng cáo

%d bloggers like this: