Tin Tức Thủy Sản

53.405 tấn trong tháng 3: Ecuador đã lập ra kỉ lục mới về xuất khẩu tôm đông lạnh

53.405 tấn trong tháng 3: Ecuador đã lập ra kỉ lục mới về xuất khẩu tôm đông lạnh

Ecuador xuất khẩu tôm nguyên liệu đã đạt được 53.405 tấn tôm nguyên liệu đông lạnh vào tháng 3, so với kỉ lục tháng 5 năm 2018 trước đó tăng tới 4.602 tấn, tăng lên 40% so với lượng tôm nguyên liệu xuất khẩu trong tháng 3 năm 2018.

Khối lượng về xuất khẩu tôm kỉ lục từ trước đó đã được ghi nhận là vào tháng 5 năm 2018 đã đạt tới 48.803 tấn tôm và theo dữ liệu thương mại đã cập nhật theo thời gian mới nhất từ phía Phòng Nuôi trồng Thủy sản quốc gia ở Ecuador (viết tắt là NCA).

Giá trị về xuất khẩu tôm nguyên liệu của quốc gia Ecuador so với thời gian tháng 3 năm 2018 đã tăng lên 23%, đạt tới mức là 309 triệu USD.

Việc xuất khẩu tôm nguyên liệu của Ecuador đã tăng mạnh mẽ. Vào quý I/2019 thì quốc gia Ecuadro đã xuất khẩu tới 139.060 tấn tôm, so với 3 tháng đầu năm 2018 thì xuất khẩu tôm đã tăng lên 29%.

ecuador-lap-ki-luc-xuat-khau-moi-voi-53405-tan-tom-dong-lanh-trong-thang-3

53.405 tấn trong tháng 3: Ecuador đã lập ra kỉ lục mới về xuất khẩu tôm đông lạnh

Giá trị xuất khẩu tôm nguyên liệu của quốc gia Ecuador đã tăng mạnh mẽ trong khi đó tổng giá trị về xuất khẩu tôm nguyên liệu tăng ít bởi giá tôm nguyên liệu trung bình đang giảm. Vào quý 1 thì giá tôm nguyên liệu xuất khẩu trung bình của quốc gia Ecuador so với cả quý I năm 2018 đã giảm tới 11%, giảm xuống chỉ còn 5,85 USD/kg.

Bên cạnh đó, giá tôm tháng 3 năm 2019 đã đạt tới 5,78 USD/kg, so với tháng 3 năm 2018 đã giảm là 13%, so với tháng 2 đã giảm là 2%.

Cũng vào trong quý I thì giá trị về xuất khẩu tôm nguyên liệu của quốc gia Ecuador sang thị trường Trung Quốc đã đạt tới 316 triệu USD, so với cùng kỳ của năm ngoái là 281% trong khi giá trị về xuất khẩu tôm nguyên liệu sang thị trường Việt Nam đạt tới 194 triệu USD, so với cùng kỳ của năm 2018. Giá tôm xuất khẩu tôm nguyên liệu của Euador sang thị trường Mỹ đã đạt tới 111 triệu USD, với cùng kỳ của năm 2018 đã giảm 3%.

Trong tháng 3 thì phần lớn việc xuất khẩu tôm nguyên liệu của quốc gia Ecuador chính là sang thị trường các nước châu Á, xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc là 22.120 tấn tôm, chiếm khoảng 41% khối lượng tôm xuất khẩu,  xuất khẩu sang thị trường Việt Nam đạt tới 10.064 tấn, tương đương là 19% kim ngạch về xuất khẩu.

Trong 3 tháng của đầu năm 2019 thì việc xuất khẩu tôm nguyên liệu của quốc gia Ecuador sang thị trường Trung Quốc đã đạt tới 54.655 tấn, so với cùng kỳ của năm 2018 đã tăng 323% trong khi đó sang Việt Nam chỉ đạt tới 34.485 tấn, so với cùng kỳ của năm 2018 đã giảm tới 26%.

Lũy kế của 3 tháng đầu năm thì giá tôm nguyên liệu xuất khẩu của quốc gia Ecuador sang thị trường Trung Quốc khoảng 5,79 USD/kg thấp hơn so với quốc gia Mỹ là 5,88 USD/kg nhưng lại cao hơn so với thị trường Việt Nam là 5,63 USD/kg.

Xem thêm: 

Quảng cáo

%d bloggers like this: